Kalite ve Güvenin Adresi
Döküm sanayinde maça kumu bağlayıcı olarak kullanılır.